top of page

מערכת היברידית משולבת

מערכת כוח היברידית הניזונה מקרני השמש ומספקת אנרגיה ישירה למערכת התאורה, השליטה והבקרה. בעת מחסור אנרגיה, תופעל אוטומטית מערכת אספקת החשמל מהרשת.

הפתרון הסולארי

חידוש מהפכני במערכות תאורה סולאריות 

חברת ד.א.ג אחזקות פיתחה מערכת שליטה ובקרה סלולארית הכוללת מצלמה. והחלה בשיווק בישראל ובעולם של מספר דגמים:

נורות לד מתקדמות

גופי התאורה מכילים מנורות בטכנולוגית לד מתקדמת. הנורות מוגברות באמצעות עדשה מרכזת. תאים פוטואלקטריים בעלי רגישות גבוהה תחת ביקורת איכות מחמירה.

עובי דופן מיוחד

גופי התאורה בעלי עובי דופן במידת 4 מ"מ. כ-2 מ"מ עבה יותר מהסטנדרט המקובל כיום בעולם.

איכות בלתי מתפשרת

גופי התאורה בסדרה מיוצרים בתהליך מיוחד וקפדני, בתרכובת מתכת איכותית ולאחר תהליך גלוון וצביעה אלקטרוסטטית דייקנית המבטיחה עמידות גבוהה.

ציפוי איכותי וייחודי

ציפוי הגוף הייחודי מיוצר באיכות גבוהה במיוחד. ציפוי זה מאפשר עמידות בכל תנאי הסביבה למשך שנים ארוכות.

bottom of page