top of page

מערכת שליטה ובקרה

תקשורת אפקטיבית בזמן אמת

 

כרטיס התקשרות הסלולרית מאפשר לדעת בכל זמן נתון את מצבם של כל הרכיבים בכל עמוד תאורה. הכרטיס מאפשר מעקב ובקרה לאורך זמן הכוללים שחזור הקלטות ווידיאו באירועים שונים ומצב תאורה . כמו כן מאפשר לעמעם את התאורה או לכבותה כליל לצורכי האפלה.

יכולת שידור וידיאו רציפה על פי דרישה אל חדר הבקרה

הקלטת וידיאו רציפה למשך 72 שעות

ניהול התאורה מרחוק כולל אפשרויות עמעום, כיבוי והדלקה

bottom of page